O sensie istnienia, jakie daje nam posiadanie dziecka

Uważam, że jedną z najbardziej szkodliwych tendencji we współczesnym świecie jest uczynienie z faktu posiadania dziecka luksusu. Ten kto świadomie rezygnuje z posiadania dziecka na rzecz innych, przyziemnych wartości pozbawia się najpiękniejszej cząstki swojego życia. Myślę tutaj również o rezygnacji z każdego kolejnego dziecka.

Tym co nadaje sens naszemu życiu i je kształtuje jest poświęcenie się dla innych. Można oczywiście udowadniać, że jest inaczej. Można twierdzić, że samorozwój i doskonalenie siebie, czyli najprościej gloryfikowanie egoizmu są rozwiązaniem praktycznym, a przede wszystkim weryfikowalnym w krótkim czasie. Twierdzenie to będzie prawdziwe tak długo, jak będziemy je badać na tle rzeczywistości dla nas najbliższej. Straci jednak swoją słuszność w obliczu spraw i zjawisk, które wykraczają poza bieżące doznania i przyjemności. Argumentem ostatecznym jest śmierć człowieka. W niej ujawnia się faktyczny sens istnienia. Bez ludzi, którzy po nas zostają, wszystko co osiągnęliśmy, ma wartość ścieków spływających rynsztokiem.

About

You may also like...

Comments are closed.