Co ma wspólnego ojciec z pewnością siebie?

 

Trudno jest dostrzec na co dzień związek, jaki ma obecność ojca w naszym wychowaniu z tym, kim zostajemy w dorosłym życiu i jakich wyborów dokonujemy. Zależności te jednak istnieją i mogą wywierać na nas duży wpływ. Jedną z nich jest pewność siebie i poczucie własnej wartości.

Przekonanie do swoich racji

Pewność siebie wynika w pierwszej kolejności z zaufania do samego siebie. Z przeświadczenia w swoim sercu i przekonania, że to co postanowiłem, jest dobre. Niekoniecznie mam na to dowody wynikające z logicznego wnioskowania. Ważnym argumentem jest również przeczucie, doświadczenie, własne przemyślenia. Taka postawa wiąże się jednak z ryzykiem zakwestionowania jej przez innych. Może się w naszym otoczeniu znaleźć osoba, która nie podzieli takiej opinii. Trzeba więc zachować odwagę obrony swojego stanowiska. Wykazać gotowość do konfrontacji. Można też oczywiście postąpić zupełnie inaczej i — w ramach obrony dobrych relacji — ustąpić. Wycofać się lub poddać.

Wzór mężczyzny i wzór kobiety

Pierwsza z postaw czyli gotowość do konfrontacji i obrony jest charakterystyczna dla wzoru męskiego. Druga, czyli uległość i przedkładanie relacji nad wartości, to postawa wiązana z wzorem kobiecym. W tym samym kluczu ojciec i matka zwykle przekazują dziecku inne umiejętności i postawy. Jeżeli w tym układzie zabraknie ojca, to dziecko nie wykształci w sobie odpowiednich umiejętności.

Wzorzec męski i kobiecy to nie jest dokładnie to samo co mężczyzna i kobieta. Wiele zależy od indywidualnych cech danej osoby. Nie można też stwierdzić, że kobieta jest uległa, a mężczyzna bije wszystkich dookoła. Jako dzieci uczymy się od naszych rodziców pewnych zachowań i postaw. Dla naszego taty ważniejsze jest jedno, a dla mamy drugie. Jeżeli zdarzy się jednak, że tak nie jest, to nawet jak bardzo tego nie chcemy, to przełoży się to w jakimś stopniu na sposób naszego wychowania i na rozwój.

Konfrontacja i zaufanie do siebie

Skłonności do konfrontacji nie należy rozumieć jedynie jako ochoty do bójki. To jest oczywiście wypaczenie i postawa skrajna. Nie jest jednak możliwy prawidłowy rozwój i wykształcenie w sobie dorosłej postawa bez gotowości do obrony swoich racji. Bez dokonywania wewnętrznych wyborów, które nie znajdują akceptacji otoczenia. Ta umiejętność nabiera tym większego znaczenia im większą odpowiedzialność na siebie bierzemy. Rewolucyjne zmiany w społeczeństwie właśnie znajdują swoje źródło w zdolności jednostki do trwania w wybranym przekonaniu wbrew wszystkim innym. Taka samotność w decyzji wymaga właśnie skłonności do konfrontacji.

Zgoda ze wszystkimi

Po przeciwnej stronie jest uległość i podporządkowanie. Nie da się jednak funkcjonować cały czas unikając konfrontacji i możliwości obrony własnego zdania. Brak ojca sprawia jednak, że autorytety, na których można się oprzeć, szukane są poza sobą samym. W ten sposób zamiast polegać na sobie, zaczynamy polegać na innych.

Ojciec jako wewnętrzny kompas

Jestem przekonany, przynajmniej jeżeli chodzi o mężczyzn, że niesamowicie ważna jest ta wewnętrzna świadomość, do której można się odwołać w kluczowych momentach. Głos w środku serca, który mówi: mój ojciec postąpiłby w taki sposób, nie wycofałby się, ale konsekwentnie zmierzał do celu. Potrzebę tej umiejętności wyraźnie dostrzegłem, kiedy po raz pierwszy mierzyłem się z decyzjami wychowawczymi dotyczącymi nastolatków. Nie są one już takie proste i jednoznaczne, jak zwykliśmy to czytać w licznych artykułach na temat wychowania dzieci młodszych.

Brak ojca to zobowiązanie a nie wymówka

A teraz moim zdaniem najważniejsze. Cała wiedza o tym skąd pochodzi nasza pewność siebie służy tylko i wyłącznie temu, by poznać przyczynę problemu. Jeżeli nie miałeś ojca lub ten z którym żyłeś nie nauczył cię tego, czego ci dziś brakuje, to jest to przyczyna. Nic więcej. Bardzo często spotykam się jednak z podejściem, w którym doświadczenie tego braku jest również wskazaniem winnego. Postąpić należy jednak inaczej. Masz wiedzę i od ciebie zależy co z nią zrobisz. To ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie, a wiedza poszerza to zobowiązanie. Możesz narzekać, że miałeś ciężko i cały czas masz pod górkę. Ja uważam jednak, że musisz podjąć wyzwanie i zdobyć to, czego ci brakuje. Jestem przekonany, że warte jest to wysiłku, z którym się ta decyzja wiążę. Po to by, zmienić życie swoje i swoich dzieci.

About

You may also like...

Comments are closed.