Typy osobowości — choleryk

 

Osobowość, to w miarę stały zestaw cech charakteru, który zaznacza się już w pierwszych latach życia, a w kolejnych ulega jedynie niewielkim modyfikacjom. On decyduje, jak reagujemy w określonych sytuacjach. Znajomość tej strony osobowości pomaga zarówno w rozwoju osobistym jak i w kontaktach z innymi. Daje odpowiedź nad czym pracować jeżeli myślimy o własny rozwoku lub czego się spodziewać a czego nie od dzieci.

Zdefiniowane są cztery podstawowe typy osobowości:

  • flegmatyk,
  • melancholik,
  • choleryk,
  • sangwinik.

Powyższe typy mieszczą się pomiędzy przeciwnymi postawami takimi jak introwersja i ekstrawersja oraz neurotyczności i równowaga emocjonalna. W praktyce jednak ich identyfikacja nie jest aż tak jednoznaczna i spolaryzowana, w związku z tym wiele osób charakteryzuje się mieszanką temperamentów z mniej lub bardziej widoczną dominacją jednego.

Co niesie ze sobą choleryk?

Wyrazistą postawą z pewnością jest choleryk. Samo słowo pochodzi od greckiego chole używanego do określania żółci. U człowieka z taką osobowością dominują procesy pobudzania nad hamowaniem. W związku z tym lubi on rywalizację i zdecydowane dążenie do celu. Oczywiste przy tym jest, przede wszystkim dla niego samego, że osoby w jego otoczeniu podzielają jego entuzjazm i zgadzają się z nim bez żadnych wątpliwości. Nie zawsze jednak tak musi być. Postawa dominacji i kierowania innymi sprawia, że trudno jest mu dostrzec i uwzględnić w swoich planach zdanie innych, jeżeli nie jest ono zgodne z jego własnym. Takie skłonności predysponują go do roli lidera i do przewodzenia innym.

Osoby, którym choleryk wydaje polecenia, są mu niezbędne, by realizować jego wizje. Podobnie jak sangwinik łatwo się zapala więc trudno jest mu się skupić na szczegółach. Ma wizje, dalekosiężne cele, tysiące pomysłów i gotowe rozwiązania na każdy problem. Brakuje mu jednak cierpliwości i wytrwałości, by je doprowadzić do końca. Porażki stanowią dla niego cios, po którym ciężko się mu pozbierać. Wynika to między innymi z tego, że choleryk zwykle akceptuje inne wizje świata, jeżeli zgadzają się z jego własną. Nie lubi się mylić. Z drugiej strony chętnie podejmuje rywalizację. Dzięki niej może osiągnąć taką determinację w działaniu, że dopnie swoje postanowienia do końca. Nawet jeżeli będzie wymagało to dużego poświęcenia.

Co jest jego mocną stroną?

Nie brak mu optymizmu, którym potrafi zarażać innych. Sangwinik jest lubiany w towarzystwie natomiast choleryk zyskuje uwagę głównie wzbudzając szacunek. Obie postawy jednak cechuje ekstrawertyzm, w związku z tym ich wypowiedzi w dużym stopniu odpowiadają impulsywnym myślom. Mogą w ten sposób ranić nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Dla świętego spokoju lepiej nie wchodzi z nim w konflikt, ponieważ tak szybko jak potrafi wybuchnąć emocjonalnie, tak też gaśnie. Przeciwstawianie się może jedynie pogorszyć sytuację.

W pracy zespołowej w pierwszej kolejności będzie osobą, która uzyska dominację nad innymi i stanie się formalnym lub nieformalnym liderem. Swoje szybkie decyzje w podobnym tempie przełoży na działanie. Warto też uwzględnić jego upór w dochodzeniu własnego zdania. Potrafi postawić na swoim nawet jeżeli wymaga to brnięcia pod prąd.

Czego można się obawiać ze strony sangwinika?

W pracy nad swoim rozwojem osoba o usposobieniu cholerycznym powinna uwzględnić rozwijanie umiejętności panowania nad gniewem i zbyt pochopnym uzewnętrznianiem emocji. Zadbać trzeba też o ćwiczenie hamowania skłonności do manipulowania innymi dla osiągnięcia własnych korzyści, czy pomijania opinii innych osób.

—-

Jeżeli chcesz załatwić coś trudnego, co stanowi wyzwanie, to poślij tam choleryka. Pamiętaj jednak, że może trzeba będzie po nim „posprzątać”.

About

You may also like...

Comments are closed.