Typy osobowości — melancholik

 

Osobowość, to w miarę stały zestaw cech charakteru, który zaznacza się już w pierwszych latach życia, a w kolejnych ulega jedynie niewielkim modyfikacjom. On decyduje, jak reagujemy w określonych sytuacjach. Znajomość tej strony osobowości pomaga zarówno w rozwoju osobistym jak i w kontaktach z innymi. Daje odpowiedź nad czym pracować jeżeli myślimy o własny rozwoku lub czego się spodziewać a czego nie od dzieci.

Zdefiniowane są cztery podstawowe typy osobowości:

  • flegmatyk,
  • melancholik,
  • choleryk,
  • sangwinik.

Cechy z poszczególnych osobowości są tak skonstruowane, że mogą się uzupełniać lub stanowić dla siebie przeciwieństwo. Ma to znaczenie zarówno w związku jak i w zespole. Decyduje o tym jak układa się współpraca i jakie są jej wyniki. Na przeciwległych horyzontach są pary sangwinik i melancholik oraz choleryk i flegmatyk. Współpraca taka zwykle przebiega w sporych napięciach i z dużą ilością tarć i nieporozumień. Jednak, jeżeli uda się je przezwyciężyć, to ma ona również największy potencjał. W takich relacjach osoby o przeciwnych temperamentach mogą wypełniać nawzajem swoje niedoskonałości, zyskując nowe, lepsze wyniki.

Co niesie ze sobą melancholik?

Melancholik jest osobowością introwertyczną w związku z tym, żyje bardziej tym co się dzieje w jego wnętrzu niż na zewnątrz. Zwraca dużą uwagę na emocje i uczucia. Lubi też analizować i przywiązywać wagę do szczegółów. To sprawia, że blisko mu do perfekcjonisty. Dobrze się czuje, gdy otoczenie, w którym przebywa jest poukładane w przewidywalny sposób. Najlepiej, by było to według jego pomysłu; zorganizowane i przewidywalne.

Jego drobiazgowość i analityczne podejście sprawiają, że z łatwością potrafi wychwycić słabe punkty jakiegoś rozwiązania lub pomysłu. Jest to cecha, która nie występuje w innych osobowościach. Do tego systematyczność i poukładanie pomagają mu w rozwijaniu trafności takich spostrzeżeń. Wszystko to wspiera analityczne podejście, dzięki któremu każdy system jest w stanie rozłożyć na czynniki pierwsze.

Osoba o tym usposobieniu ma predyspozycje do tego, by podejmować się trudnych i odpowiedzialnych zadań. Jest zaangażowana, a decyzje, które podejmuje, cechuje przemyślenie i rozwaga. Do tego przykłada dużą wagę do wyników i jakości tego co robi. Najlepiej by było to zaplanowane w detalach, tak by mieć pewność efektu końcowego.

Czego można się obawiać ze strony melancholika?

Skupienie na sobie i świadomość złożoności życia emocjonalnego sprawiają, że melancholik zwykle bywa podatny na stres. Każde negatywne doświadczenie, niekorzystna ocena, nieprzychylne okoliczności odbijają się echem w jego świadomości i są poddawane wielowymiarowym analizom i rozważaniom. W tym przejawia się na ogół skłonność do deprecjonowania własnej osoby. Tego rodzaju przeżycia mogą być odbierane jako bardziej niekorzystnie niż faktycznie były w rzeczywistości. Emocje dodatkowo są skrywane i bywa też, że pielęgnowane przez wiele lat.

Nieumiejętne wykorzystanie cech tej osobowości może doprowadzić do ujawnienia się potencjalnych słaby stron. Wśród nich są takie jak: zamkniętość, nadwrażliwość, pamiętliwość, skłonność do melancholii i depresji, nadmierny pesymizm, zachowawczość, hipochondria i mała gotowość do zmiany.

—-

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy twój pomysł się nadaje się do realizacji i jakie może mieć skutki, to melancholik znajdzie na to odpowiedź. Uważa jednak, bo potrafi znaleźć nawet najmniejszą dziurę w najlepiej dopracowanym rozwiązaniu.

About

You may also like...

Comments are closed.