Podstawowym celem Ekstremalnej Drogi Krzyżowej jest rozwijanie męskości i promowanie jej jako sposobu na życie i doświadczanie wiary. Jest również wyzwaniem bardzo trudnym i wymagającym przekroczenia siebie. Spełnia więc wszystkie warunki, by wykorzystać ją również jako pomysł na inicjację dziecka w świat dorosłości i męskości.…

W wychowaniu dzieci znaczenie ma nie tylko wiedza, jaką na ten temat posiadamy, nasze chęci czy zaangażowanie. Kluczowe jest również doświadczenie, jakie mieliśmy w kontaktach z własnymi rodzicami oraz to jak byliśmy kształtowani od najwcześniejszych lat. Powstaje jednak pytanie co w tej mieszance decyduje o…

  Osobowość, to w miarę stały zestaw cech charakteru, który zaznacza się już w pierwszych latach życia, a w kolejnych ulega jedynie niewielkim modyfikacjom. On decyduje, jak reagujemy w określonych sytuacjach. Znajomość tej strony osobowości pomaga zarówno w rozwoju osobistym jak i w kontaktach z…

  – Powinieneś bardziej się skupić na zadaniach podczas sprawdzianu. Wtedy nie popełniałbyś takich głupich błędów. – Znów zapomniałeś o wyrzuceniu śmieci, chociaż cię prosiłem tyle razy. – Jeżeli byś na tym obrazku staranniej pomalował krawędzie, przyłożył się bardziej, to obrazek byłby lepszy. – Dlaczego…